Spotkanie Świąteczne Sybiraków

Harcerze z Sybirakami

Świąteczne spotkanie członków i gości Związku Sybiraków z Bielska-Białej odbyło się dnia 12. grudnia 2017 roku w restauracji Sicilia. Przytulną atmosferę można było odczuć już od początku, natomiast wspólne kolędowanie dodało uroku całemu wydarzeniu.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od powitania Sybiraków oraz gości. Prezes Związku, Eugeniusz Osika, dziękował za przybycie: Andrzejowi Płonce staroście bielskiemu, mjr Tomaszowi Maj komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej, Janowi Solich dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Bielsku-Białej, ks. Markowi Droździk proboszczowi parafii św. Małgorzaty w Kamienicy, duszpasterzowi Sybiraków Podbeskidzia, ks. kanonikowi Markowi Nieciągowi proboszczowi parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu, ks. Władysławowi Droździk oraz Maciejowi Stwora radnemu gminy Wilkowice, harcmistrzowi ZHP.

Harcerze z prezesem Związku Sybiraków z Bielska-Białej Eugeniuszem Osiką

Po uroczystym powitaniu nastał czas na dzielenie się opłatkiem. Wszyscy obecni z uśmiechami na twarzach ruszyli złożyć życzenia swoim przyjaciołom, a także nieznajomym. Później wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku.

Sybiracy

Na spotkaniu Świątecznym, byli także obecni harcerze z Mesznej, z drużynowym 2. Próbnej Drużyny Harcerskiej “Falco” Janem Sadlokiem i Komendantką Kręgu Instruktorskiego “Zorza” Justyną Jędrysek. Harcerze podczas spotkania rozdawali opłatki oraz śpiewali kolędy przy akompaniamencie gitary.

Sybirak, K. Dragun i J. Podolak z harcerzami Hufca Beskidzkiego ZHP

W geście uznania za poświęcenie i zaangażowanie w sprawy Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, zostały wręczone statuetki prezesowi Związku Eugeniuszowi Osice oraz rzeczniczce prasowej Związku Jagodzie Podolak.

Spotkanie Świąteczne przebiegło w rodzinnej, serdecznej atmosferze.

Sybirak, Władysław Ciaciura z dziennikarzem Kroniki Beskidzkiej

foto. Jagoda Podolak