Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 17 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z czterech lat działalności Związku, dokonano wyboru nowego Zarządu oraz wręczano medale, jako wyróżnienia dla wieloletnich czynnych działaczy Związku.

Podczas spotkania Prezes Eugeniusz Osika zdał sprawozdanie z czterech lat kadencji Zarządu. Po sprawozdaniu Prezesa informację o działalności Koła Oświęcim złożyła przewodnicząca Alicja Sobecka. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zdał przewodniczący Andrzej Kobiela.

Prezes Eugeniusz Osika

Nowych przedstawicieli Związku wybrano głosowaniem jawnym. Prezesem został Eugeniusz Osika, członkami Zarządu zostali Krystyna Drabek, Irena Dragun, Anna Kliś, Antonina Szmidt i Stefan Hankus. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Andrzej Kobiela, Genowefa Kucharczyk oraz Robert Dobrucki. Wszystkie podmioty zostały wybrane przez aklamację.

Medalami za pracę społeczną uhonorowano członków Związku Sybiraków Oddziału Bielska-Białej: Jerzy Barabasz, Wanda Bizoń, Urszula Bulowska, Krystyna Drabek, Kazimierz Dragun, Jerzy Hickiewicz, Kazimierz Kalecki, Andrzej Kobiela, Genowefa Kucharczyk, Stanisław Kucharczyk, Eugeniusz Osika, Maria Przybylska, Józef Pysz, Władysława Sąsiadek, Zygmunt Sergiej, Zofia Sikora, Stanisław Stecyk, Antonina Szmidt, Teresa Szpakowicz-Fill, Helena Świderska, Jerzy Superat, Irena Wereszczak-Michalik, Edward Wierzbicki, Eugenia Szuberla.

Medale otrzymali także działacze Koła Oświęcim: Alicja Sobecka, Jadwiga Gołdynia, Stanisław Gołowieczko, Michalina Pawełczyk, Melania Smorek, Irena Wołotkowicz-Jegiełek.