Wszystkie wpisy, których autorem jest jagodapodolak

Edward Wierzbicki – życie Polaków na zesłaniu

 

Edward Wierzbicki,  historyk –  przebywał na zesłaniu wraz z rodzicami w latach 1940 – 1945 w swierdłowskiej obłosti nad rzeką Wołczą. W sierpniu 2018 r. jego wspomnienia zarejestrowała studentka paryskiej Sorbony, młoda francuska publicystka Michele Bargiel. Prezentujemy je poniżej.  Nocą z 9 na 10 lutego 1940 r. z Kresów Wschodnich na Sybir wywieziono 140 tys. Polaków – rodziny wojskowych, urzędników, pracowników kolei i służby leśnej. Była to jedna z czterech  akcji deportacyjnych obejmująca obywateli polskich,  którą przeprowadził Związek Sowiecki.

DROGA DO WOLNOŚCI. HISTORIA, CELE I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

„ Związek Sybiraków został założony w 1926 roku w Katowicach przez zesłańców carskich jako organizacja kombatancka, która dwa lata później przyjęła charakter ogólnopolski. Jej celem statutowym było zrzeszenie zesłańców i więźniów politycznych z Syberii; wszystkich żołnierzy polskich, działaczy, patriotów, społeczników, którzy przebywali tam dawniej jako więźniowie rosyjskiego caratu. Statut zobowiązywał również do gromadzenia i opracowania materiałów historycznych dotyczących zsyłek i zesłańców. Prezesem Honorowym Związku Sybiraków został Józef Piłsudzki, zesłaniec Sybiru w latach 1887-1892.
W 1938 roku Związek zrzeszał około 2 tysięcy członków. Niestety jego działalność przerwała II wojna światowa. W okresie powojennym ze względów politycznych Związek nie mógł wznowić swojej działalności. Dopiero w grudniu 1988 roku doszło do reaktywacji ogólnokrajowego Związku Sybiraków, którego członkami stali się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, deportowani do azjatyckiej części Związku Sowieckiego w latach 1939 -1956, więźniowie łagrów, jeńcy wojenni, żołnierze Armii Krajowej represjonowani przez organa sowieckie oraz członkowie ich rodzin. Celem Związku stało się reprezentowanie i obrona interesów tych osób oraz zapewnienie opieki inwalidom i osobom wymagającym pomocy. W 1998 roku Związek Sybiraków zrzeszał już 86 tysięcy członków w całym kraju.
Misją Związku Sybiraków, poza zrzeszeniem i opieką, jest gromadzenie materiałów historycznych związanych z Sybirem i przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy na temat historii Ojców, walczących o wolność i suwerenność Polski. Członkowie Związku przeciwstawią się wszelkim przejawom totalitaryzmu, zagrażającego wolności i godności człowieka.
Organem kierowniczym jest Zarząd Główny Związku Sybiraków z siedzibą w Warszawie. Oprócz czynności organizacyjnych i zarządzających prowadzi on działalność dokumentalną i wydawniczą. Wydaje periodyki o zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Sybirak”, „Zesłaniec” – pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego.
Pierwszym prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków został Ryszard Reiff – uciekinier z Sybiru. Członkom Związku, którzy wnieśli znaczący wkład pracy w realizację statutowych zadań, Zarząd Główny przyznaje Odznaki Honorowe Związku Sybiraków.
Terenowe placówki Związku (oddziały i koła) we własnym zakresie upamiętniają gehennę Sybiru, gromadząc i publikując dokumenty oraz relacje zesłańców, a także prowadząc działania w kierunku propagowania tematyki sybirackiej, celowo przemilczanej – wręcz zakazanej w minionym systemie politycznym. We współpracy z innymi organizacjami kombatanckimi i niepodległościowymi prowadzą edukację wśród młodzieży. Erygują pomniki, tablice, stelle pamiątkowe, ekspozycje muzealne ( gromadzone szczególnie w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku), kaplice wotywne (Jasna Góra, Licheń), sanktuaria Sybiraków (Grodziec Śląski), Sanktuarium Golgoty Wschodu (Wrocław). Tworzą również inne miejsca pamięci, jak Grób Nieznanego Sybiraka ( w Białymstoku). Niedawno zapadła długo oczekiwana decyzja o budowie Muzeum Sybiraków w Białymstoku.
Związek ma swoją pieśń organizacyjną – Hymn Sybiraków, ze słowami Mariana Jonkajtysa, zesłańca z 1940 roku.
Sybiracy co roku obchodzą uroczyście Dzień Sybiraka, przypadający na 17 września, to dzień upamiętniający agresję sowiecką w 1939 roku, a jednocześnie początki wojennych represjo – tzw. Golgotę Wschodu.
Patronem Sybiraków jest św. Rafał Kalinowski – zesłaniec carski (1835 – 1907). Związek ma swojego kapelana. Sybirakom został nadany Krzyż Zesłańców Sybiru, ustanowiony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ( dnia 15 stycznia 2004 roku) na mocy Ustawy z dnia 17 października 2003 roku.”
mgr Edward Wierzbicki
historyk, Sybirak

Michele Bargiel, dziennikarka – dokumentalistka z Paryża

W sierpniu 2018 roku przebywała w Polsce – w ramach praktyki dziennikarskiej – francuska publicystka Michele Bargiel. Studentka paryskiej Sorbony dokumentowała historię Sybiraków. Pan Prezes Eugeniusz Osika zapoznał Michele z dotychczasową działalnością Sybiraków Podbeskidzia i podarował jej cenną lekturę – “Almanach Sybiraków Podbeskidzia”. Ważnym punktem jej pracy było spotkanie z Edwardem Wierzbickim, który jest emerytowanym historykiem – Sybirakiem.  Dziennikarka – w ramach tworzenia audycji radiowej – wysłuchała tragicznej historii zesłania rodziny Wierzbickich, przeglądała zdjęcia i zachowane dokumenty. W spotkaniu uczestniczył Łukasz, student – prawnuk Sybiraka.
(foto.jap)

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI w BIELSKU-BIAŁEJ

10 listopada przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich złożyli symboliczne wiązanki kwiatów w miejscach pamięci na terenie naszego miasta.11 listopada w Kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której w uroczystym marszu uczestnicy udali się na Cmentarz Wojska Polskiego – tam w Apelu Poległych bielszczanie uczcili pamięć, tych którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. Na Placu Ratuszowym rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, odśpiewany w samo południe przez mieszkańców miasta.

17 września 2018 r. Światowy Dzień Sybiraka

Poniżej fragment przemówienia Pana Prezesa Sybiraków Podbeskidzia, Eugeniusza Osiki wygłoszonego w dniu 17 września 2018 r. podczas obchodów Światowego Dnia Sybiraka pod pomnikiem Ofiar Sybiru w Bielsku-Białej:
(..) Znowu jak co rok, stoimy pod krzyżem – symbolem cierpienia wielkiej rzeszy zesłańców na Syberię. Z szacunku dla tam zabitych, zamordowanych, cierpiących niewyobrażalne męki z głodu i poniżenia – obchodzimy Dzień Sybiraka.Ale pamiętać – nie znaczy trwać w bólu i goryczy. Jednocześnie wspominamy tych z dawnych lat zesłanych na Syberię i do Kazachstanu za obronę ojczyzny, przynależność narodową – za walkę z zaborcą.
Oto rachunek tych represji i zsyłek:
1768 – Konfederaci Barscy – 10.000 powstańców[
1794 – Powstanie Kościuszkowskie – 5.000 powstańców
1831 – Powstanie Listopadowe – 12.000 powstańców
1863 – Powstanie Styczniowe – 35.000 powstańców
1940 -1956 – Golgota Wschodu – 1.350.000 deportowanych

Read more… →

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku – Białej ul. Piastowska 14 zaprasza członków na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w lokalu przy ul. Piłsudskiego 7 (restauracja SICILIA) na dzień 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. godzina 10,00.

Uwaga! Na zebraniu do kupienia – tabliczki na grób – 25,00 zł oraz znaczki “Sybiraka”

Wieczór przy świecach z Sybirakiem

Stanisław Stecyk z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem dla Wilkowic
Stanisław Stecyk z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem dla Wilkowic

W piątkowe popołudnie, 26 stycznia 2018 roku – w przyjaznej atmosferze – odbyło się w Wilkowicach pierwsze z cyklu 10 spotkań, poprzez które Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” pragnie aktywnie włączyć się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Gościem Wieczoru, był STANISŁAW STECYK – były, długoletni Prezes Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, deportowany z rodziną 10. 02. 1940 r. ze Strusiowa (woj. tarnopolskie) do Krasnojarskiego Kraju na Syberii. Na zesłaniu – 6 lat.

Read more… →