„Przedwojenny i współczesny Lwów” Wspomina Mieczysław Kocan

Kocan_M_270x376Mieczysław Kocan urodzony w 1920 r. we Lwowie. W czasie II wojny światowej wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Został aresztowany w 1944 r. przez NKWD i skazany na bezterminowe więzienie. Karę odbywał w najcięższych więzieniach w Charkowie, Kotłasie i Niżnym Nowogorsku, a następnie w najcięższych łagrach w Workucie i Uchcie. Naczelnik NKWD po zwolnieniu z zesłania zakazał mu powrotu do Lwowa.

 

archiwalna audycja radiowa z lipca 2001 r, materiał dźwiękowy, autorstwa redaktor Jagody Podolak, jest m.in. zapisem podróży na Ukrainę (23-27.06.2001 r.) Ojca Świętego Jana Pawła II oraz spotkań autorki z mieszkańcami Lwowa. Realizator: K.Ogiegło

fot. Fundacja Kresy Syberia
fot. Fundacja Kresy Syberia