Almanach Sybiraków – poza księgarniami

Logo_Kronika_Beskidzka_150x55W połowie września na rynku wydawniczym ukazała się nowa pozycja „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”. Za wydaniem książki stoi m.in. bielski oddział Związku Sybiraków, z prezesem Eugeniuszem Osiką na czele. Koszt wydania „Almanachu” wyniósł 33 tysiące złotych. – Piętnaście tysięcy złotych wyłożył Urząd Miejski w Bielsku-Białej, bielskie Starostwo Powiatowe – wraz z dziesięcioma gminami powiatu bielskiego – dołożyło kolejne dziesięć tysięcy – Eugeniusz Osika wymienia głównych fundatorów.

Książkę można kupić w w siedzibie fi rmy Emaro przy ulicy Piłsudskiego 7 w Bielsku-Białej (pierwsze piętro). – W każdy wtorek, między godzinami dziesiątą a dwunastą – uzupełnia prezes Osika. Wydanie „Almanachu” było połączone z promocją książki w Książnicy Beskidzkiej (14 września). W jej trakcie, z okolicznościowym programem wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, wspierani przez profesor Aleksandrę Kluz. Na scenie towarzyszyła im Joanna Osika, moderatorka części artystycznej oraz autorka scenariusza. – Nie zapominajmy o własnej historii – to zdanie tłumaczy wszystko – mówi Eugeniusz Osika, pytany dlaczego konieczność dokumentowania historii Sybiraków jest tak ważna. Pomysłodawcą, redaktorem i głównym twórcą „Almanachu” jest dr Józef Pysz. Drukowano go w Wydawnictwie „Prasa Beskidzka”. (best)

Oryginalny artykuł