Wspomnienie o Marii Hickiewicz

Maria Hickiewicz żona oficera Wojska Polskiego, wywieziona z rodzicami i dwumiesięcznym synem do Kazachstanu 13.04.1940 r.

Maria Hickiewicz
foto. ze zbiorów rodzinnych Jerzego Hickiewicza, autor nieznany

Maria Hickiewicz podczas obchodów Święta Pułku, Tarnopol 28.06.1939 r.

Maria Hickiewicz na Święcie Pułku
foto. ze zbiorów rodzinnych Jerzego Hickiewicza, autor nieznany

Fragment wspomnień z zesłania Marii Hickiewicz, opisuje śmierć ojca, Kazachstan 1944 r.

Rękopis Marii Hickiewicz