Regionalny Konkurs Literacko-Plastyczny dla uczniów szkół średnich

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie…
Tęskno mi, Panie! (C.K. Norwid)

Związek Sybiraków Oddział
w Bielsku-Białej ogłasza:

Regionalny  Konkurs Literacko-Plastyczny
dla uczniów szkół średnich
pod specjalnym patronatem
Prezydenta Bielska – Białej
Jacka Krywulta
Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w zakładce KONKURSY