zapalienie zniczy pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Bielsku- Białej

2848 × 2136

zapalienie zniczy pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej