Wspomnienia z Wołynia Karola Koska

Zapraszamy do wysłuchania okupacyjnych wspomnień z Wołynia dr. Karola Koska
Karol Kosek z Mamą
Karol Kosek z mamą
foto ze zbiorów Jerzego Koska

Urodzony w roku 1924 we wsi Las k/ Żywca. Młodość spędził w Dubnie na Wołyniu, tu mieszkał i uczył się od 1929 roku. W Dubnie przeżył okupację sowiecką (1939 -1941) oraz niemiecką. W 1943 roku przedostał się z matką przez „zieloną granicę” do Generalnej Guberni.

Po drugiej wojnie światowej nostryfikował maturę przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie. W latach 1945-1949 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magisterium uzyskał w 1949 roku na podstawie pracy o listach Sienkiewicza. Doktoryzował się na UJ w 1975 roku.

W 1985 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Wygłosił dziesiątki odczytów na tematy religijno – patriotyczne. Opublikował ponad 20 rozpraw naukowych i artykułów (w języku polskim, niemieckim i angielskim) w pismach krajowych i zagranicznych, np. o H. Sienkiewiczu, J. Kochanowskim, Wł. Łozińskim i J. Conradzie Korzeniowskim. Brał czynny udział w międzynarodowych sympozjach i kongresach conradowskich.

Po przejściu na emeryturę pisał książki wspomnieniowe; więcej informacji na stronie: http://www.karol.bielsko.opoka.org.pl/

Zmarł w 2004 roku w Bielsku-Białej.

nagranie archiwalne, maj 2001 r., źródło: jap