Pod pomnikami i w konkursie – Przypomnieli Sybiraków

Logo_Kronika_Beskidzka_150x5514 września podsumowano ogłoszony przez Oddział Sybiraków w Bielsku-Białej regionalny konkurs literacko-plastyczny (pod patronatem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta), skierowany głównie do uczniów szkół średnich i pomyślany także jako projekt edukacyjny. Ramy konkursu zakreślone zostały przez organizatorów w dwóch wiodących tematach, szczegółowo opracowanych w Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”: „Losy Sybiraków – zesłańców polskich z lat II wojny Światowej” oraz „Los kobiet i dzieci w relacjach Sybiraków”.

Konkurs odbył się w dwu kategoriach: literackiej (reportaż, opowiadanie, felieton, wywiad) oraz plastycznej (komiks historyczny). Komisja konkursowa pod przewodnictwem Joanny Osiki przyznała pierwsze miejsce w zakresie literackim pracy „Jak możemy nie pamiętać” Angeliki Wiciejowskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej (na zdjęciu z lewej), drugie Magdalenie Nitefor (V LO) za pracę „Losy kobiet i dzieci zesłanych na Syberię” oraz Dominice Cholewik (I LO) za pracę „Losy Sybiraków”, a trzecie miejsce Agnieszce Piechcińskiej (V LO) za pracę „Od Kazachstanu po Monte Cassino, Wspomnienia 7 lat wojennych Jerzego Superata”. W zakresie prac plastycznych w formie zaprezentowanych komiksów obrazujących życie i cierpienia Sybiraków, pierwsze miejsce zajął Beniamin Majdak z bielskiego Zespołu Szkól Technicznych i Handlowych, drugie Agnieszka Kliś z VIII LO, a trzecie Olimpia Droździk z Zespołu Szkól Technicznych i Handlowych. Dyplomy oraz nagrody laureatom wręczali prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz prezes Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Osika (wszyscy na zdjęciu), Szkoły, z których wywodzą się laureaci otrzymały certyfikaty historyczne Związku Sybiraków.

16 września na cmentarzu komunalnym obchodzono “Dzień Sybiraka”, z udziałem prezydenta Jacka Krywulta, wojska, młodzieży oraz Sybiraków. Uroczystość była poprzedzona mszą w intencji Sybiraków, a zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikami Sybiraków i Ofiar obozów koncentracyjnych oraz wzruszającą recytacją wiersza napisanego przez laureatkę konkursu literacko-plastycznego, szesnastoletnią Angelikę Wiciejowską.

Tekst i foto STANISŁAW GACEK

artykul_konkurs_2016