Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii ” Pro Publico Bono” dla Eugeniusza Osiki, Prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej!

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje kapituła Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otrzymują je wybitne osobowości świata kultury, polityki, nauki, działacze społeczni oraz przedsiębiorcy. Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły się m.in takie osobistości jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie Jan Nowak Jeziorański, Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki.

05 stycznia 2017 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się 25. Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji.

foto RIG

Podczas gali  Eugeniusz Osika, Prezes Zarządu PHU EMARO Sp. z o.o. w Bielsku – Białej został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” za:

  • podejmowanie szeregu działań pozyskania funduszy dla Beskidzkiego Centrum Onkologii, w ramach funkcji współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej Onkologii;
  • aktywną działalność w ramach Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej;
  • szczególny wkład w pielęgnowanie pamięci o historii i trudnych losach Polaków wywiezionych na Sybir oraz pełnienie funkcji Prezesa Związku Sybiraków Oddział w Bielsku – Białej;
  • stymulowanie współpracy polsko – słowackiej w obszarze gospodarczym poprzez wspieranie Polsko – Słowackiego Towarzystwa Przyjaźni i Dobrego Sąsiedztwa;
  • wspieranie działań integrujących instytucje samorządowe z podmiotami gospodarczymi na terenie powiatu bielskiego.

Fakt, iż po raz dwudziesty piąty spotykamy się podczas gali wręczania Laurów Umiejętności i Kompetencji jest najlepszym dowodem na to, że w dzisiejszym świecie nie tylko wciąż widoczna jest potrzeba autorytetów, ale – co ważniejsze – nadal wśród nas obecne są osoby, które na to zaszczytne miano zasługują.

Dzisiejsze spotkanie to jedna z nielicznych okazji, by we współczesnych realiach zatrzymać się na chwilę i pochylić nad najważniejszym: innymi ludźmi i wartościami, którym hołdują, a bez których nasz świat byłby z pewnością uboższy.

Od laureatów można nauczyć się wiele – między innymi postawy, której dominantą jest chęć sięgania poza horyzont  pozwalająca na ciągły rozwój osobisty, zawodowy oraz działalność na rzecz dobra wspólnego – tymi słowami zwrócił się do Laureatów oraz zaproszonych gości Tadeusz Donocik (na zdjęciu powyżej), Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

  …………………………………………………………………………………….

Laureatowi serdecznie gratulujemy w imieniu Sybiraków Podbeskidzia!