Zaproszenie do współudziału w tworzeniu “Antologii poezji zesłańców”.

Będzin 2017-01-20

Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Sybiracy!

Zwracam się do Was z prośbą (zesłaniec jako 5-miesięczne dziecko na Nieludzką Ziemię do Kazachstanu w latach 1952-1956) o pomoc w przygotowaniu Antologii nieznanych wierszy, pieśni i piosenek zesłańców. Powstająca Antologia to druga część tomiku (pierwszy tomik — pt. Skrawek żyznej ziemi mówiący o pielgrzymce do Kazachstanu w sierpniu 2015 r.). W tym przygotowaniu pragnę umieścić niewydane drukiem wiersze, myśli, pieśni, często bezimiennych autorów. Czasu coraz mniej… tak wielu odchodzi na wieczną wachtę. Po odchodzących niech pozostaną strofy pamięci w słowach pisanych w wydanej w przyszłości Antologii poezji zesłańców.

PS. Proszę pod wierszami, piosenkami umieścić datę powstania i miejsce oraz kto jest autorem (może być autor nieznany).

Za pomoc w przygotowaniu tej antologii składam staropolskie Bóg zapłać.

Z modlitwą

ks. dr Zbigniew Jacuński

Adres:
ks. dr Zbigniew Jacuński
ul. Stawowa 26
42-500 Będzin
tel.. 663 750 974
e-mail: z.j@spoko.pl