Spotkanie młodzieży z Agnieszką Martinką, autorką książki „Połowinka”

Spotkanie z Agnieszką Martinką, autorką książki “Połowinka”

14. września 2017 roku w miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie autorki książki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania ojca” Agnieszki Martinki z młodzieżą , zorganizowane przez Bielski Związek Sybiraków. Uczestniczyli w nim m. in. Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Jan Solich, nauczyciele historii, wychowania fizycznego, młodzi miłośnicy rowerowych eskapad oraz Sybiracy.

Autorkę, młodzież i gości powitał w uroczystym przemówieniu Prezes Zarządu Bielskiego Związku Sybiraków, Eugeniusz Osika. Przypominając wartość, jaką jest pamięć o historii deportacji oraz znaczenie publikacji Agnieszki Martinki na tle wydarzeń przeszłości. Prezes podziękował również, Pani Jagodzie Podolak, Rzeczniczce Prasowej Związku, która zorganizowała to spotkanie.

Eugeniusz Osika, Prezes zarządu Bielskiego Oddziału Związku Sybiraków

Zgromadzeni usłyszeli także list dr Józefa Pysz z wyrazami wdzięczności dla autorki, który podkreślał wzruszenie wywołane hołdem, jaki oddała swojemu ojcu oraz jego historii jako Sybiraka.

Agnieszka Martinka, autorka książki “Połowinka”

Członkowie Zarządu przekazali Agnieszce Martince wyrazy uznania wręczając jej kwiaty, a młodzież podziękowała autorce gromkimi oklaskami.

Agnieszka Martinka opowiadała podczas prelekcji o swoich trudach w podróży, przeżyciach oraz ujrzeniu wielu miejsc bardzo bliskich jej sercu, gdyż pomysł na całą wyprawę wziął się z chęci zbliżenia się do historii deportacji jej ojca. Zdzisław Martinka – młodociany żołnierz Armii Krajowej – został bowiem zesłany przez rosyjskich komunistów na Sybir do kopalni węgla Połowinka po II Wojnie Światowej.

Autorka postanowiła więc, odbyć podróż odwzorowując trasę pociągu jadącego na Sybir, jaką zasłyszała z opowieści. Oprócz wartości historycznych, jakie czerpała z wyprawy, zderzyła się również z wieloma kulturami obecnymi na wschodzie, spotykając interesujących ludzi na swej drodze.

Czytając książkę możemy odbyć dwuwymiarową podróż, gdyż zarówno poznajemy historię Agnieszki Martinki, jak i wspomnienia jej ojca.

Po wystąpieniach, na gości oraz wszystkich zgromadzonych czekał poczęstunek.