ZAPRASZAMY NA KONCERT

Rafał Kalinowski w 1897 r.
Rafał Kalinowski w 1897 r.

 W imieniu Zarządu Związku Sybiraków

Oddział w Bielsku – Białej,

serdecznie zapraszam

na uroczysty Koncert pt.
Msza ku czci św. Rafała Kalinowskiego.

Utwór jest dedykowany św. Rafałowi Kalinowskiemu,

który jest patronem Sybiraków.

Koncert zostanie wykonany z okazji 110 rocznicy

śmierci tego świętego – patrioty i Sybiraka,

 10 lutego 2018 r.,

o godzinie 16,00 w kościele św. Małgorzaty w Kamienicy.

PREZES ZARZĄDU
Eugeniusz Osika