Koncert ku czci Św. Rafała Kalinowskiego, patrona zesłańców

Prezes Eugeniusz Osika, ks. Proboszcz Marek Droździk, Grażyna Zielińska

Uroczysty koncert pt. „Msza ku czci Św. Rafała Kalinowskiego” odbył się 10 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w kościele pw. Świętej Małgorzaty w Kamienicy.

Minęło 78 lat od pierwszej tury zesłań Polaków na Sybir przez władze sowieckie. To właśnie 10 lutego o 4 nad ranem wybiła ta tragiczna rocznica. Z tego powodu w Bielsku-Białej odbył się koncert śpiewaczki Grażyny Zielińskiej przy akompaniamencie organów i skrzypiec muzyków z Austrii oraz Polski. To właśnie solistka Grażyna Zielińska była pomysłodawczynią koncertu, który udało się zrealizować dzięki Oddziałowi Polskiego Związku Sybiraków z Bielska-Białej oraz władzom miasta Bielska-Białej. 

Prezes Eugeniusz Osika
Ks. Proboszcz Marek Droździk

„Msza ku czci Św. Rafała Kalinowskiego” to koncert poświęcony patronowi zesłańców, którego 110 rocznica śmierci przypada w tym roku. Uczestnicy zebrali się, aby uczcić pamięć Świętego oraz poległych zesłańców. Przed koncertem przemówił Prezes Bielskiego Oddziału Związku Sybiraków, Eugeniusz Osika, odnosząc się do martyrologii zesłań, głosu udzielił także ks. Proboszcz parafii pw. Św. Małgorzaty, Marek Droździk, przytaczając rys biograficzny Świętego. Rafał Kalinowski był powstańcem oraz patriotom, skazanym w 1864 roku na zesłanie i katorgę na Sybirze, po powrocie z zesłania wstąpił do klasztoru karmelitańskiego. W wyborze Świętego na patrona Sybiraków uczestniczył jeden z założycieli Bielskiego Oddziału Polskiego Związku Sybiraków, Andrzej Kobiela.

Grażyna Zielińska z muzykami
Grażyna Zielińska

Po koncercie przemówiła solistka Grażyna Zielińska przywołując istotę pamięci o historii narodu, uhonorowując skazanych na podróż opresyjną, a poległych w jej skutku uczciła chwilą ciszy. Sybiracy obecni na koncercie byli wzruszeni docenieniem pamięci historii ich życia i chcieliby przekazać szczególne wyrazy podziękowania Prezesowi, Eugeniuszowi Osice, za zorganizowanie tego koncertu.

Grażyna Zielińska
Grażyna Zielińska, Andrzej Kobiela

Foto: Patrycja Adamek-Pysz