Walne Zebranie Związku Sybiraków Oddziału w Bielsku-Białej

W poniedziałkowe przedpołudnie 8. kwietnia 2019 roku o godzinie dziesiątej toczyło się Walne Zebranie bielskiego Oddziału Związku Sybiraków. Spotkanie odbyło się w restauracji AMICI i przedstawiono na nim sprawozdanie z rocznej działalności Związku.

Gośćmi Związku byli ks. Marek Droździk proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty oraz ks. Władysław Droździk poprzedni proboszcz tejże parafii. Na zebranie przybył również Andrzej Graboś, sponsor spotkania.

Podczas Walnego Zebrania przedstawiane były sprawozdania z ostatniego roku działalności Związku przez prezesa Eugeniusza Osikę oraz przez Zarząd Oddziału. W jednomyślnym głosowaniu przybyłych na zebranie Sybiraków przyznano Zarządowi absolutorium.

Patrycja Adamek-Pysz