Święto Niepodległości

Święto Niepodległości w 2021 roku zostało uczczone przez Oddział Związku Sybiraków w Bielsku-Białej jak co roku, na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem Miejsce Pamięci Zesłańców Sybiru. 

Ze względu na pandemię obchody były skromne, wzięli w nich udział przedstawiciele bielskiego Oddziału Związku Sybiraków z prezesem Eugeniuszem Osikom, prezydent miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, Służby Mundurowe i Harcerze.