80. Rocznica Rzezi Wołyńskiej

11 lipca w Bielsku-Białej na Cmentarzu Wojska Polskiego miały miejsce uroczystości związane z upamiętnieniem 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Pod pomnikiem poświęconym Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków Oddziału w Bielsku-Białej, a także przedstawiciele samorządu, w tym prezydent miasta Bielską-Białej Jarosław Klimaszewski, przedstawiciele związków kombatanckich, wojsko, rodziny zamordowanych oraz mieszkańcy miasta.