Zmarł Eugeniusz Osika

Z ogromym żalem informujemy, że zmarł

Eugeniusz Osika

prezes Związku Sybiraków Oddziału w Bielsku-Białej

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Franciszka w Wapienicy w poniedziałek 2.10.2023r. o godz. 15.00, po którym nastąpi odprowadzenie na cmentarz.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia,
Związek Sybiraków

Zamiast kwiatów rodzina prosi o datki na rzecz Związku Sybiraków
numer konta 85 1020 1390 0000 6202 0144 8588