MÓJ OJCIEC BYŁ CZŁOWIEKEIM HONORU!

Z PREZESEM ZARZĄDU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
O/BIELSKO –BIAŁA
STEFANEM HANKUSEM
ROZMAWIA JAGODA PODOLAK

MÓJ OJCIEC BYŁ CZŁOWIEKEIM HONORU!

Został Pan jednogłośnie wybrany Prezesem Zarządu Związku Sybiraków o/Bielsko-Biała
na Walnym Zebraniu Związku 23 kwietnia br. Proszę nam powiedzieć kilka słów o sobie.

Jestem synem Sybiraka. Mój ojciec urodził się w Kozach w 1908 r., walczył o niepodległość
Państwa Polskiego jako żołnierz Armii Krajowej. Był Człowiekiem Honoru. Aresztowany
w lutym 1945 r. został przewieziony za Ural do obozu pracy w miejscowości Bułanasz,
w obwodzie swierdłowskim. Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach katorżniczej pracy w łagrze sowieci pozwoli mu wrócić z zesłania do Polski.
Ja urodziłem się w 1948 r. w Kozach (powiat bielski, województwo śląskie). Mam trzy starsze
siostry. Moja małżonka Barbara jest emerytowaną nauczycielką. Mamy 3 córki, 6 wnuków,
3 wnuczki i prawnuka. W 2015 r. zostałem członkiem Związku Sybiraków w Bielsku-Białej.
Swoje zawodowe pasje realizuję w kilku obszarach – jestem m.in. Starszym Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Kętach. Dodam, że od kilku lat jestem już na emeryturze.

We wrześniu 2023 r. odszedł na wieczną sybiracką wartę śp. Eugeniusz Osika, wieloletni
Prezes Związku w Bielsku-Białej – wielki społecznik, oddany całym sercem Sybirakom
Podbeskidzia. Jakie pro sybirackie inicjatywy swojego poprzednika zamierza Pan
kontynuować?

Będę oczywiście podtrzymywał zaszczytną tradycję corocznych obchodów Dnia Sybiraka
17 września oraz innych świąt związanych z rocznicami deportacji. Zależy mi również na
integrowaniu środowiska Sybiraków Podbeskidzia m.in. poprzez organizowanie spotkań
opłatkowych, na których śpiewamy kolędy i wspominamy miniony czas.

Chcę zabiegać o kontakt naszego Związku z lokalnymi historykami, młodzieżą szkolną
i studentami. Potrzeba przecież, by młode pokolenie kontynuowało pamięć o Sybirakach
i ich tragicznym losie. Jest to tym bardziej naglące, że z 3. tysięcy Sybiraków, którzy po II
wojnie światowej osiedlili się w naszym regionie została garstka – 70 osób

Wiem, że jeszcze przed kwietniowym Walnym Zebraniem Związku Sybiraków i objęciem
funkcji prezesa udało się Panu z pomocą Zarządu zrealizować ważne przedsięwzięcie.

Tak. Od stycznia 2024 r. jako wice – Prezes Zarządu zaangażowałem się w prace logistyczne,
które miały na celu przygotowania nowej siedziby dla naszego Związku. Dzięki pomocy
kierownictwa 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego otrzymaliśmy nowe
pomieszczenie biurowe w Domu Żołnierza przy ul. Broniewskiego 27 w Bielsku-Białej.
Jest ono po remoncie, będzie służyło nie tylko Zarządowi ale również wszystkim Sybirakom.
Przypomnę, że raz w miesiącu – w pierwszy wtorek – przedstawiciele naszego Zarządu
pełnią dyżury w tym właśnie biurze.

Przed nami 85. rocznica masowych deportacji Polaków z Kresów Wschodnich. Przyzna
Pan, że jest to wyjątkowy moment do przypomnienia młodemu pokoleniu o Sybirakach.
Jak Zarząd planuje uczczenie tego wydarzenia?

Chcielibyśmy uczcić pamięć o tym wydarzeniu w sposób godny i uroczysty
m.in. poprzez nadanie imienia Sybiraków jednej z lokalnych szkół.
Liczymy na wsparcie tej inicjatywy przez Pana Prezydenta Bielska-Białej Jarosława
Klimaszewskiego, Urząd Miasta i Kuratorium Oświaty. Podjęliśmy z Zarządem Związku
wstępne działania w tym kierunku.

Z jakim osobistym przesłaniem – na zakończenie naszej rozmowy – zwróci
się Pan do Sybiraków Podbeskidzia?

Szanowni Państwo! Bądźcie otwarci na archiwizowanie Waszych wspomnień.
Z pomocą krewnych materializujcie te wspomnienia dźwiękowo lub pisemnie; fotografujcie
pamiątki związane z deportacją. To bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. Jeżeli macie
Państwo takie życzenie, to zadbam o to, by zostały one udostępnione na naszej internetowej
stronie www.sybiracy-bielsko.pl Znajdziecie tam informacje o aktualnych wydarzeniach
i dużo cennej publicystyki historycznej.
Już dzisiaj zachęcam Was i Wasze rodziny do przybycia 17 września br. pod pomnik
Zesłańców Sybiru na Cmentarz Komunalny w Kamienicy.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM SYBIRAKOM DUŻO ZDROWIA, WIELU PIĘKNYCH CHWIL ORAZ RADOŚCI
Z OBECNOŚCI NAJBLIŻSZYCH. DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE.
MAM NADZIEJĘ NA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ!

Bielsko-Biała, 22 maja 2024 r.