Archiwum kategorii: Sztambuch wirtualny

Droga do wolności. Historia, cele i działalność Związku Sybiraków

„ Związek Sybiraków został założony w 1926 roku w Katowicach przez zesłańców carskich jako organizacja kombatancka, która dwa lata później przyjęła charakter ogólnopolski. Jej celem statutowym było zrzeszenie zesłańców i więźniów politycznych z Syberii; wszystkich żołnierzy polskich, działaczy, patriotów, społeczników, którzy przebywali tam dawniej jako więźniowie rosyjskiego caratu. Statut zobowiązywał również do gromadzenia i opracowania materiałów historycznych dotyczących zsyłek i zesłańców. Prezesem Honorowym Związku Sybiraków został Józef Piłsudski, zesłaniec Sybiru w latach 1887-1892.

Read more… →

Wyznania rodzin świadków zesłania. Pomnik pamięci: Franciszka Bryniarska

Franciszka Bryniarska (foto. ze zbioru rodzinnego Hanny Kliś)

Franciszka Bryniarska urodzona w 1924 roku, została zesłana do gułagu w rejonie Łabinska Krasnodarskiego kraju (obecna Rosja) wraz z rodzicami, siostrą i bratem. Deportacja odbyła się w 1940 roku, jej powodem było pochodzenie z inteligencji polskiej. Wraz z jej rodziną zostali aresztowani wszyscy mieszkańcy ich gospodarstwa, jednak nie wszyscy dotarli na zesłanie, część z nich została rozstrzelana na miejscu przez żołnierzy.

Read more… →

Wyznania rodzin świadków zesłania. Pomnik pamięci: Stanisław Plitnik

Stanisław Plitnik (foto. ze zbioru rodzinnego Heleny Adamek)

Stanisław Plitnik urodził się w 1938 roku Dunderach na dzisiejszej Białorusi. Jako dwuletni chłopiec został zesłany wraz z całą rodziną do gułagu w Bielajce na terenach Federacji Rosyjskiej w lutym 1940 roku. Pochodził z polskiej inteligencji i dorastał w niewoli, głodując, śpiąc na klepisku gryziony przez pluskwy. Cały czas był jednak z rodziną.

Read more… →

Wspomnienie o Michalinie Stecyk

Matka trójki dzieci, żona leśniczego. Mieszkała z rodziną w Strusiowie; pow. Trembowla, woj. Tarnopolskie. Wywieziona z najbliższymi do Krasnojarskiego Kraju 10 lutego 1940 r. Wróciła do Polski  w marcu 1946 r.

Około godziny dziesiątej drzwi się otworzyły; wszedł zamaszystym krokiem oficer sowiecki NKWD, wyciągnął arkusz papieru i zaczął czytać, oparty plecami o stół. Czytał tego sporo, ja zrozumiałam tylko, że z rozkazu Stalina mamy być przesiedleni (…). Zaczynam ubierać dzieci, najpierw to najmłodsze zawiązuję w poduszkę i jeszcze owijam pledem (…).

Rodzina Michaliny Stecyk przechowuje rękopisy jej wspomnień
foto.jap

Read more… →

Wspomnienie o Stefanie Hankus

Stefan Hankus z synem, 1951r. (zdjęcie ze zbiorów rodziny Hankus)
Stefan Hankus z synem, 1951r. (zdjęcie ze zbiorów rodziny Hankus)

Stefan Hankus (1908-1988) urodził się w miejscowości Kozy (obecnie: województwo śląskie, powiat bielski). Z  żoną Antoniną (z d. Kozieł) miał trzy córki: Genowefę, Anielę i Zofię oraz syna Stefana. W roku 1953 założył własny  szlifierski  zakład rzemieślniczy;  był lokalnym działaczem społecznym, znakomitym myśliwym. Wśród znajomych postrzegany był jako causeur.

Read more… →

Wspomnienie o Bronisławie Schmidt

Bronisław Schmidt (1907-1982) – po II wojnie światowej  pracownik Korpusu Ochrony Pogranicza – został aresztowany w 1946 roku i na mocy wyroku z art. 54-10„a” Kodeksu Karnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej skazany na pobyt w specjalnym obozie pracy na Syberii (rejon Czernogorska).  Do Polski wrócił w roku 1956 z żoną (również Sybiraczką) z córką i synem.

foto. ze zbiorów rodzinnych Antoniny Schmidt, autor nieznany
foto. ze zbiorów rodzinnych Antoniny Schmidt, autor nieznany

Read more… →