Konkursy

Wyniki Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie…
Tęskno mi, Panie! (C.K. Norwid)

 Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele historii, języka polskiego,
wiedzy o społeczeństwie i plastyki,

Drodzy Uczniowie – uczestnicy konkursu!

Związek Sybiraków Oddział w Bielsku-Białej ogłasza:

Wyniki Regionalnego  Konkursu Literacko-Plastycznego
pod specjalnym patronatem Prezydenta Bielska – Białej
Jacka Krywulta

Tematy konkursu:

  1. Losy Sybiraków – zesłańców polskich z lat II wojny światowej na podstawie książki „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”.
  2. Los kobiet i dzieci w relacjach Sybiraków zawartych w „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: literackiej (reportaż, opowiadanie, felieton, wywiad) oraz plastycznej (komiks historyczny).

14 czerwca 2016 r. komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: mgr Joanna Osika – emerytowana nauczycielka, polonistka
mgr Józef Pysz – Sybirak,  redaktor  „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”
mgr Wanda Bizoń – Sybiraczka, działaczka Związku Sybiraków o/Bielsko-Biała
mgr  Rafał Butor – historyk
Sekretarz konkursu: mgr J. Podolak

wyłoniła następujących laureatów:

PRACE LITERACKIE:

I miejsce:

Angelika Wiciejowska z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę Jak możemy nie pamiętać?

II miejsce:

Magdalena Nitefor z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę Losy kobiet i dzieci zesłanych na Syberię.
Dominika Cholewik z I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę Losy Sybiraków

III miejsce:

Agnieszka Pechcińska z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę Od Kazachstanu po Monte Cassino. Wspomnienia z lat wojennych Jerzego Superata.

Wyróżnienia:

Natalia Kupczak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej, za pracę Historia z parku.
Karolina Rączka z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę Z zapisków z martwego wagonu.

PRACE PLASTYCZNE:

I miejsce:

Beniamin Majdak z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

II miejsce:

Agnieszka Kliś z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.

III miejsce:

Olimpia Droździk z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Wyróżnienia:

Kinga Kapusta z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej,
Izabela Maniecka z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej,
Angelika Góra z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej gali, z udziałem Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta 14 września 2016 r. o godzinie 1300 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ulicy Słowackiego 17 w Bielsku-Białej.

Wymienione szkoły, których uczniowie zostali laureatami naszego konkursu otrzymają Identyfikator Historyczny Związku Sybiraków o/Bielsko – Biała:

Szkola_Przyjazna_Sybirakom_Napis

Flaga_bc_z_godlem_ZS

Organizator  nabywa nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do nadesłanych i nagrodzonych prac konkursowych na wszystkich polach eksploatacji.

Serdecznie Gratuluję Zwycięzcom!

Podpis Prezesa