Zarząd

Zarząd Bielskiego Oddziału Związku Sybiraków

Prezes - Eugeniusz OsikaPrezes – Eugeniusz Osika

Ze strony wszystkich Koleżanek i Kolegów oczekuję znaczącej aktywności w pracach walnego zgromadzenia. To państwo stanowicie władzę Oddziału, a jako taka, władza powinna inspirować i inicjować oraz wytyczać kierunki działania Zarządowi Oddziału. Każdy z członków zwyczajnych ma prawo inicjatywy w tym zakresie, poprzez przedstawiania wniosków, które zaakceptowane przez walne zgromadzenie, stają się obowiązującym prawem. Pragnę przez to powiedzieć, że każdy członek zwyczajny ma nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek w miarę swoich sił, kształtować działania Związku Sybiraków.
Licząc na Wasze życzliwe poparcie, wyrażam nadzieję, że nasza pożyteczna działalność społeczna, będzie w sposób wyrazisty dostrzegana przez mieszkańców naszego regionu, zaś przynależność do naszego Związku otoczona przynależnym jej szacunkiem.

Łączę wyrazy szacunku

Podpis Prezesa

Sekretarz - Irena DragunSekretarz – Irena Dragun
Skarbnik - Krystyna DrabekSkarbnik – Krystyna Drabek
Antonina SchmidtCzłonek Zarządu – Antonina Szmidt