Archiwalia

Byli Prezesi bielskiego oddziału Związku Sybiraków

KobielaA_180x237Andrzej Kobiela – Założyciel Oddziału – ur. 4.05.1936 r. w Łomży. Wywieziony do Kazachstanu w dniu 20 czerwca 1941 r. Pobyt w Kazachstanie w 3 miejscowościach obłasti aktiubińskaja, w tym w Dżuruniu. Wykształcenie wyższe rolnicze.

MagnuszewskiZ_180x237Zygmunt Magnuszewski – kadencja XI 1989 – II 1998 – ur. 15.09.1932 r. w Słonimie, woj. Nowogródek. W 1940 r. wraz z rodziną. deportowany w głąb Rosji. Od 1947 r. pobyt w Anglii. Wykształcenie zawodowe. Do 1988 r. pracował w Anglii jako instalator  urządzeń wodociągowo-gazowych. Powrót do kraju w 1989 roku.

StecykS_180x248Stanisław Stecyk – kadencja II 1998 – III 2006 – ur.1.01.1940 r. w Strusowie pow. Trembowla, woj. tarnopolskie Rodzice – Michał i Michalina z d. Delikowska. Deportowany wraz z rodziną 10 lutego 1940 r. na Sybir do Krasnojarskiego Kraju. Powrót do kraju w 1946 r. Wykształcenie średnie, techniczne.

BulowskaU_180x246Urszula Bulowska z d. Skolimowska – kadencja III 2006 – III 2014 – ur. 12.02.1940 r. w Złoczowie. Deportowana wraz z rodziną na Syberię 13.04.1940 r. Od 1942 r. pobyt w Kazachstanie w miejscowości Dżambuł. Powrót do Polski w 1946 r.