Archiwum kategorii: Zaproszenia

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej

na Walne Zebranie, przypadające na 80. Rocznicę I Wywózki Polaków na Sybir,

które odbędzie się  w dn. 10.02.2020r. o godz. 10.00

w restauracji AMICI Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego 7

Prezes Zarządu,

Eugeniusz Osika

Apel do członków Związku Sybiraków Oddziału w Bielsku-Białej

APEL

do członków Związku Sybiraków Oddział w Bielsku-Białej.

Rany wojen czas zabliźni, ale pamięć o pomordowanych, zabitych kulą, głodem, morderczą pracą należy zachować.

To zadanie każdego pokolenia.

Dla Waszego też.

Z upływem czasu jesteśmy coraz starsi, chorujemy, nie zawsze starcza nam sił do dalszej pracy społecznej w Zarządzie i innych agendach Związku.

Zwracamy się do Was z APELEM – rozmawiajcie i zachęcajcie swoich Najbliższych do czynnego włączania się w działalność naszego Związku, aby nadal działał prężnie.

Prezes Zarządu

Eugeniusz Osika

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku – Białej ul. Piastowska 14 zaprasza członków na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w lokalu przy ul. Piłsudskiego 7 (restauracja SICILIA) na dzień 17 kwietnia (wtorek) 2018 r. godzina 10,00.

Uwaga! Na zebraniu do kupienia – tabliczki na grób – 25,00 zł oraz znaczki “Sybiraka”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ MARTINKĄ

 Związek Sybiraków o/ Bielsko-Biała zaprasza nauczycieli historii, młodzież oraz sympatyków naszego Związku na spotkanie z AGNIESZKĄ MARTINKĄ – dziennikarką i podróżniczką, która jest autorką książek Połowinka oraz Szybsza niż lew.

Połowinka zawiera zapis pasjonującej  wyprawy rowerowej autorki do miejsca zesłania jej ojca – Sybiraka, jest również historyczną opowieścią o losach młodych Polaków w czasach powojennego totalitaryzmu.

SPOTKANIE – z prezentacją zdjęć z wyprawy rowerowej autorki – ODBĘDZIE SIĘ 14 WRZEŚNIA (czwartek) 2017 r., O GODZINIE 13,00 w BIELSKU – BIAŁEJ; w DOMU KULTURY Kubiszówka, ul. Słowackiego 17

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zaproszenie – apel do członków oddziału Związku Sybiraków

Z upływem czasu jesteśmy coraz starsi, chorujemy i nie zawsze starcza nam sił do dalszej pracy społecznej z Zarządzie i innych agendach Związku.

Zwracamy się do Sybiraków – porozmawiajcie i zachęćcie swoje Dzieci i Wnuki, jak również innych członków waszych Rodzin do czynnego udziału w naszym Związku.

Istotą rzeczy jest, aby następne pokolenia pamiętały o tym, że ich Dziadkowie i Rodzice przebyli ciężką i długą drogę, by wrócić do Ojczyzny – Polski.

Prezes Zarządu

Eugeniusz Osika

Zaproszenie do składania wniosków

Prezes OsikaESzanowne Koleżanki i Koledzy

Dążąc do pełnej aktywizacji naszego Związku widzę potrzebę mobilizacji wszystkich członków do realizacji zadań statutowych.

Jesteśmy świadomi tego, że wielu członków naszego związku żyje na co dzień jego problemami i w wyniku własnych przemyśleń dysponuje stosownymi opiniami o naszej działalności oraz wnioskami jej poprawy, inicjatywami i propozycjami nowych kierunków aktywności.

Stanowią one bezcenną wartość, zaś ich ujawnienie oraz wykorzystanie przez Zarząd Oddziału może przyczynić się do dalszego, skokowego postępu naszej działalności.

Pragnę w tym miejscu wskazać na skuteczne narzędzie, oddane w ręce każdego członka naszego Związku, jakim jest wniosek dotyczący działalności naszego Związku, określony w par.14 statutu. Przepis ten jest niezwykle ważny, umożliwia bowiem każdemu z nas wpływanie na kierunki działania Związku.

Proponuję, by w procesie wykorzystania wniosków przyjąć następujące zasady postępowania:

  1. Wnioski można składać na piśmie lub ustnie, w siedzibie Zarządu Oddziału (ul.Piastowska 14, Bielsko-Biała, kod 43-300) lub na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
  2. Na życzenie wnioskodawcy, wyrażone na piśmie, wnioski będą traktowane, jako poufnie przez Zarząd Oddziału. Równie ważne będą wnioski nadsyłane anonimowo. Chodzi wyłącznie o to, by potencjalnie zawarte w nich myśli czy propozycje mogły stanowić materiał wyjściowy do podejmowania przez Zarząd nowych inicjatyw, zmierzających do poprawy, czy doskonalenia dotychczasowych kierunków działania.
  3. Po wstępnym rozpatrzeniu Zarząd Oddziału skieruje wartościowe wnioski, niewymagające nakładów finansowych, do niezwłocznej realizacji.
  4. Wszystkie wnioski zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Walnemu Zgromadzeniu celem podjęcia – w trybie uchwały – stosownej decyzji.

W całej tej akcji chodzi mi wyłącznie o to, by „ruszyć z posad” pokłady zalegających w naszych umysłach cennych uwag oraz podpowiedzi jak wykorzystać je „pro publico bono”.

Oczekuję, że tego rodzaju zespolenie naszych sił skutkować będzie nie tylko poprawą naszej działalności, lecz wpłynie również na demokratyzację i poprawę wzajemnych relacji wewnątrzzwiązkowych.

Łączę wyrazy szacunku
Eugeniusz Osika