Category Archives: Aktualności

Działalność Zarządu Związku Sybiraków Oddział w Bielsku-Białej od 10.02.2020 do 20.03.2021

10 lutego 2020r. odbyło się uroczyste spotkanie członków naszego związku, w 80-tą rocznicę wywozu Polaków na Sybir.

Aktywność w analizowanym okresie była znacznie ograniczona z uwagi na wiosenną i jesienną pandemię.

Comiesięczne dyżury w siedzibie Związku nie mogły się odbywać – zgodnie z planem.

Zebrania członków Zarządu zwoływane były tylko w przypadku ważnych okoliczności. W tym okresie było 8 takich spotkań.

W maju 2020r. na prośbę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, wysłano do wszystkich członków naszego Związku pisma zachęcające do prezentacji zdjęć swoich rodzin, biorąc w ten sposób udział w tworzeniu stałej wystawy w Muzeum Pamięci.

31.08.2020r. rozdysponowano wśród członków wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego, wynikające z Ustawy z dn. 14.08.2020r. Wnioski wysłano członkom razem z instrukcją wypełnienia.

17.09.2020r. zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Sybiraka pod Pomnikiem Sybiraków. Uczestnikami byli: członkowie Zarządu, Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Służby Mundurowe, ks. Wł. Droździk. Złożono kwiaty, zapalono znicze, przy dźwiękach Hymnu Sybiraków.

10.02.2021r. w kolejną rocznicę I wywozu na Sybir, złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Sybiraków. Uczestniczyli w tej skromnej uroczystości członkowie Zarządu, P. Stecyk z żoną, P. Kobiela z żoną i Maria Sąsiadek (deportowana I wywozem).

Kronika Beskidzka na prośbę Zarządu prezentowała informacje i zdjęcia z Naszych uroczystości i spotkań.

Aktualnie Nasz Oddział skupia 104 członków.

Sprawozdanie finansowe na 2020r. zostało sporządzone przez P. Krystynę Drabek (Skarbnika Zarządu) i przekazane do Zarządu Głównego w Warszawie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu całego Zarządu życzę zdrowia i pogody ducha.

Mając nadzieję, że w tym roku wszyscy się spotkamy.

Serdecznie pozdrawiam,

Prezes Zarządu

Eugeniusz Osika

81. rocznica zsyłki Polaków na Sybir

10 luty to ważny dzień w kalendarzu Sybiraków, ponieważ dokładnie 81 lat temu – 10 lutego 1940 roku – odbyła się pierwsza wywózka Polaków na Sybir. Tym transportem jechało wielu członków Naszego Oddziału. Ze względu na pamięć tego dnia Oddział Związku Sybiraków w Bielsku-Białej oraz Sybiracy uczcili go skromnie, z uwagi na pandemię, składając wiązankę i zapalając znicze przy pomniku „Miejsce pamięci Zesłańcom Sybiru” na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej.

Read more… →

Obchody Święta Niepodległości

W związku z obecnie panującą pandemią obchody Święta Niepodległości przy pomniku „Miejsce pamięci Zesłańcom Sybiru” odbyły się skromnie, w dbałości o zdrowie osób starszych i mieszkańców miasta. W przeddzień 11 listopada delegacje Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej oraz Urzędu Miejskiego z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim złożyły kwiaty przy pomniku. W Bielsku-Białej podobnie jak w innych miastach odwołano większość uroczystości związanych z obchodami 11 listopada. W trosce o zdrowie Naszych Sybiraków w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną ograniczyliśmy liczbę osób biorących udział w uroczystości do niezbędnego minimum. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o troskę o własne zdrowie.

Read more… →

Komunikat

Zgodnie z ustawą z dn. 15 marca 2019r. osoby będące ofiarami represji wojennych mogą starać się o jednorazowy datek pieniężny na pokrycie zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności. Jednorazowa pomoc pieniężna może być przyznana, gdy dochód samotnie gospodarującej osoby nie przekracza 2 420zł. Szczegółowych informacji udzielają:

Pani Marta Kubas, Urząd Miasta Bielska-Białej, tel. (33) 497 16 33

lub

Pan Adam Pazera, Urząd Wojewódzki w Katowicach, tel. (32) 207 73 47

Sejm podjął uchwałę dotyczącą pomocy jednorazowej dla Sybiraków w kwocie 200zł za każdy miesiąc pobytu – zesłanym na deportacji do Związku Radzieckiego w latach 1939-1956r. Uchwała została przekazana do senatu. Szczegółowe informacje znajdują się w Gazecie Prawnej z lipca 2020r.

PROSIMY O POWIADOMIENIE SWOICH KOLEGÓW SYBIRAKÓW

Zarząd Oddziału

Związku Sybiraków w Bielsku-Białej

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej

na Walne Zebranie, przypadające na 80. Rocznicę I Wywózki Polaków na Sybir,

które odbędzie się  w dn. 10.02.2020r. o godz. 10.00

w restauracji AMICI Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego 7

Prezes Zarządu,

Eugeniusz Osika