“100 kilometrów w las od Czerepanowa” Historia zesłania Heleny Starsiak

StarsiakH_270x376_sepiaUrodzona 18 stycznia 1913 r. we wsi Tonia Mała k/Krakowa. Po maturze w roku 1940 pojechała odwiedzić siostrę w Dokszycach (woj. wileńskie) która pracowała tam, jako nauczycielka. Z Dokszyc została deportowana z siostrą i trzyletnią siostrzenicą na Syberię. Zmarła 5 sierpnia 2003 roku.

 

 

 

nagrania radiowe z lat 2000-2003 pochodzące z archiwum dźwiękowego redaktor Jagody Podolak, współrealizator audycji: M. Pysz

fot. Fundacja Kresy Syberia
fot. Fundacja Kresy Syberia