79 rocznica Rzezi Wołyńskiej

11 lipca pod pomnikiem Ofiar Wołynia na Cmentarzu Wojskowym w Bielsku-Białej bielszczanie uczcili pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.

Na uroczystości byli obecni wiceprezydent miasta Bielska-Białej Przemysław Kamiński, przedstawiciele władz samorządowych, wojska, Związku Sybiraków, AK, harcerstwa oraz pochodzących z Kresów bielszczan. Uczestnicy wraz z przedstawicielami Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej złożyli kwiaty pod pomnikiem w geście pamięci i szacunku.