ZACHOWAĆ PAMIĘĆ

Pragniemy OCALIĆ PAMIĘĆ o Kresowianach i Sybirakach

w których dramatyczny los

wpisana jest

 G O D N O Ś Ć  I  U M I Ł O W A N I E  O J C Z Y Z N Y !

Retroalbum