UROCZYSTA GALA LAUREATÓW Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego

GALA LAUREATÓW
Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego
Losy Sybiraków
Godlo_ZS_ramka1 Jacek Krywult Prezydent Bielska-Białej z organizatorami i uczestnikami Gali Laureatów

Oddział Związku Sybiraków w Bielsku-Białej zaproponował młodzieży szkół średnich, w marcu 2016r., udział w regionalnym konkursie historycznym pt.: Losy Sybiraków – zesłańców polskich z lat II wojny; Los kobiet i dzieci w relacjach Sybiraków. Konkurs objął patronatem Prezydent Miasta Jacek Krywult.

Przewodnikiem dla młodych w odkrywaniu prawdy historycznej o tragicznym losie Polaków deportowanych w głąb Rosji w latach 1940 -1956, była min. książka „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”. Jest to praca pod redakcją Józefa Pysza, która zawiera 33 relacje Sybiraków – powojennych mieszkańców naszego regionu. Szczególnie cenne były jednak prace oparte na osobistym spotkaniu autorów ze świadkami historii.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 14 czerwca 2016 r. Komisja konkursowa w składzie: mgr Joanna Osika – emerytowana nauczycielka, polonistka; mgr Józef Pysz – Sybirak,  redaktor  „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”; mgr Wanda Bizoń – Sybiraczka oraz mgr Rafał Butor – historyk, przyznała I miejsce Angelice Wiciejowskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę literacką Jak możemy nie pamiętać?

Angelika Wiciejowska z VIII LO w Bielsku-Białej z Joanną Osiką, przewodniczącą Konkursu
Angelika Wiciejowska z VIII LO w Bielsku-Białej z Joanną Osiką, która była przewodniczącą komisji konkursowej

I miejsce w kategorii plastycznej (komiks historyczny) zajął Beniamin Majdak z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Beniamin Majdak autor najlepszego komiksu historycznego z prof. Anną Maśka
Beniamin Majdak  z  mamą
komiks historyczny Sybiracy, autor Beniamin Majdak
Losy Sybiraków, komiks historyczny Beniamina Majdaka

Gala Laureatów konkursu odbyła się 14 września 2016 r.w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Eugeniusz Osika, Prezes Zarządu Bielskiego Oddziału Związku Sybiraków:

Chcę podkreślić, że dokładnie rok temu, też 14 września, odbyła się promocja Almanachu Sybiraków Podbeskidzia. Nasz konkurs jest kontynuacją tej tematyki.

Na dzisiejszej uroczystości witam: Prezydenta Miasta Jacka Krywulta, Dyrektorów i Pedagogów Szkół uczestniczących w Konkursie. Witam zaproszonych gości: Senatora Grzegorza Lipowskiego, księdza Marka Droździka oraz sponsorów – Dyrektora Andrzeja Piętkę z FCA Poland, Prezesa Andrzeja Grabosia z Polmotors, Prezesa Izby Regionalnej Janusza Targosza oraz Was Drodzy Sybiracy!

Goście zaproszeni na Galę Laureatów
Goście zaproszeni na Galę Laureatów

Na Gali Laureatów nie mogło zabraknąć Sybiraków oraz  redaktora „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia” Józefa Pysza.

Andrzej Kobiela (pierwszy z lewej),Kazimierz Dragun, Józef Pysz
Andrzej Kobiela (pierwszy z lewej), Kazimierz Dragun, Józef Pysz
Krystyna Drabek (pierwsza z lewej), Jerzy Barbasz, Irena Dragun
Krystyna Drabek (pierwsza z lewej), Jerzy Barbasz, Irena Dragun

Przed wręczeniem nagród Joanna Osika, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, omówiła walory literacko – plastyczne nadesłanych na konkurs prac.

Nagrody uczniom oraz certyfikaty historyczne dyrektorom szkół biorących udział w konkursie, wręczyli Prezydent Miasta Jacek Krywult i Eugeniusz Osika, Prezes Zarządu  Oddziału Sybiraków w Bielsku-Białej.

Prezes  E. Osika zadbał o interesujące nagrody dla młodzieży. Oprócz egzemplarzy „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia” z redakcyjną dedykacją –  były tablety, telefony komórkowe i aparaty cyfrowe.  Za inspirowanie uczniów do kreatywnej pracy nauczyciele – opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe.

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI NAUCZYCIELE:

  • dr Katarzyna Kapłoniak z VIII LO w Bielsku-Białej,
  • mgr Jerzy Jędryka z V LO w Bielsku-Białej,
  • mgr Liliana Gardaś z I LO w Bielsku-Białej,
  • mgr Joanna Maśka z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Część artystyczną Gali Laureatów przygotowali uczniowie LO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej pod kierunkiem Aleksandry Kluz i Joanny Osiki.

prof. Aleksandra Kluz z młodzieżą z VI LO w Bielsku-Białej
prof. Aleksandra Kluz z młodzieżą z VI LO w Bielsku-Białej

Uczniowie recytowali wiersze Edwarda Klisia –Sybiraka, pochodzące z pracy literackiej Angeliki Wiciejowskiej.

Joanna Osika. przewodnicząca konkursu (pierwsza z lewej) z prof. Aleksandrą Kluz
Joanna Osika (pierwsza z lewej) z prof. Aleksandrą Kluz

Na zakończenie głos zabrał Eugeniusz Osika, Prezes Zarządu Oddziału Sybiraków w Bielsku-Białej:

(…) serdecznie dziękuję Prezydentowi Jackowi Krywultowi, że zechciał objąć patronat nad naszym konkursem oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej GALI w tym: Dyrektorowi MZO Janowi Solichowi, członkom Zarządu Związku Sybiraków, członkom komisji konkursowej oraz jej Przewodniczącej Pani  Joannie Osice, inicjatorce konkursu Pani redaktor Jagodzie Podolak, Pani Wandzie Okrzesik za całość prac organizacyjno – logistycznych, oraz młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej pod kierunkiem Pani  profesor Aleksandry Kluz. Dziękuję przede wszystkim młodzieży, która wzięła udział w Konkursie.

Gratuluję wszystkim laureatom!

Degustacja kuchni włoskiej
degustacja kuchni włoskiej

Uczestnicy Gali – po zakończeniu części oficjalnej – mieli możliwość obejrzenia konkursowych prac plastycznych; był również czas na pamiątkowe zdjęcia oraz  degustację kuchni włoskiej, którą serwowała Restauracja „Sycylia”.

Angelika Wiciejowska (druga z lewej) z Sybirakmi
Angelika Wiciejowska (druga z lewej) z Sybirakmi

Wysoka jakość prac nadesłanych na konkurs przekonuje, że dla młodego pokolenia PAMIĘĆ HISTORYCZNA jest żywą materią,  w którą potrafią umiejętnie  wpisać fundamentalne wartości.

relację przygotowała:
Jagoda Podolak,
sekretarz  konkursu

foto. A. Kliś, A. Strykowski